Kullanıcı hesabı

Hesap bilgisi
Tam adınızı kısaltma kullanmadan Türkçe karakter ve boşluk kullanarak yazınız. Örn: Ali Özgür Arslan
Geçerli bir e-posta adresi girin. Sistemden gelen tüm e-postalar bu adrese gönderilecektir. E-posta adresi açıklanmayacaktır ve sadece yeni şifre istediğinizde veya belli haberleri veya uyarıları e-postayla almak istediğinizde kullanılacaktır.
Banka bilgileri
Bankanızı seçiniz.

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

IBAN numaranızı boşluksuz olarak yazınız. Örn: TR12345678901234567890123456

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

İletişim bilgileri
Cep telefonu numaranızı 05321234567 şeklinde yazınız.

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

Ev ya da işinizin telefonunu 03121234567 şeklinde yazınız. Eğer santral kullanıyorsanız telefonunuzu 03121234567/98765 şeklinde yazınız.

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

İzin yazılarınızın gönderilmesini istediğiniz faks numarasını 03121234567 şeklinde yazınız.

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

Adresinizi yazınız. Kaydınızın onaylanması için adresinizi doğru giriniz.

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

Yaşadığınız şehri seçiniz.

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

Kişisel bilgiler
TC Kimlik Numaranızı 12345678901 şeklinde yazınız (11 hane).

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

Doğum yerinizi listeden seçiniz. Eğer listelenmemiş ise Diğer seçeneğini işaretleyiniz.
Doğum yerinizi Paris şeklinde belirtiniz.

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

Doğum tarihinizi belirtiniz.

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

Cinsiyetinizi belirtin.

Vereceğiniz bilgiler veritabanında saklı tutulacaktır ve üçüncü şahıslar tarafından görülemeyecektir.

Kan grubunuzu listeden seçiniz.
Yabancı dil bilginizi İngilizce-iyi, Almanca-başlangıç şeklinde yazın.
Eğitim durumunuzu listeden seçin.
Mesleğinizi seçin.
Kullanım Sözleşmesi
1. Taraflar
İşbu Sözleşme, Ankara Gözetmen Kurulu ve Üye arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.
 
2. Yürürlük
İşbu Sözleşme, Site ziyaretçisinin Sanal Ortam kanalları üzerinden Sözleşme'yi onaylayıp Üye olması ile başlar. Sözleşme, Üye ve/veya Ankara Gözetmen Kurulu tarafından Sözleşme'ye uygun şekilde sonlandırılıncaya kadar, Üye'nin Sözleşme'de belirtilen tüm Üyelik koşullarını zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi şartına bağlı olarak, yürürlükte kalır.
 
3. Tanımlar
 ''Site'': Ankara Gözetmen Kurulu’na ait, www.agk.web.tr ana internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsayan, ve Ankara Gözetmen Kurulu’nun Hizmet'i sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dahil olmak üzere, Ankara Gözetmen Kurulu’nun Üye'ye Hizmet'i sunduğu bir internet sitesi topluluğudur. Hizmet'in özü icabı, zaman zaman Sözleşme'de Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanısıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.
 
''Sanal Ortam'': Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.
 
''Üye'': Kişisel bilgileri Site'deki ''Profilim'' alanında ve/veya ilgili diğer alanlarda Üye tarafından belirtilen, Ankara Gözetmen Kurulu’na Üyelik kaydı esnasında ''Ankara Gözetmen Kurulu Üyelik Sözleşmesi'ni okudum, anladım ve kabul ediyorum.'' yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip bu Sözleşme'yi onaylaması ile Ankara Gözetmen Kurulu Üyesi olan Site ziyaretçisi gerçek kişidir.
 
''Üyelik'': İşbu Sözleşme'ye uygun olarak, gerçek kişilerin Ankara Gözetmen Kurulu’na Üye olma ve üyelikte kalma durumudur.
 
''İçerik'': Site'de, tüm Hakları Ankara Gözetmen Kurulu’na ait olan ve/veya Üye ve/veya diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri tarafından, Site'ye konulmak suretiyle, bu Sözleşme'de belirtilen şekilde, Ankara Gözetmen Kurulu’na en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma Hakları ile kullanma ve kullandırma Hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik, ve Ankara Gözetmen Kurulu’nun İçerik üzerinceki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı halleriyle yorumlanacaktır.
 
''Yazılım'': Tamamının Ankara Gözetmen Kurulu tarafından geliştirildiği, ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm Hakların Ankara Gözetmen Kurulu tarafından alınmış olduğu, Site'de Hizmet'in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Haklar'ın Ankara Gözetmen Kurulu’nun mülkiyetinde olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütünüdür. İşbu Sözleşme kapsamında, Yazılım, ve Ankara Gözetmen Kurulu’nun Yazılım üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.
 
''Haklar'': Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, uygun olan yerlerde, fikri mülkiyet haklarına ek olarak maddi mülkiyet haklarını da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.
 
''Hizmet'': Ankara Gözetmen Kurulu’nun , Site'de Yazılım'ını Ankara Gözetmen Kurulu’nun geliştirdiği, etkileşimli paylaşma (''networking'') platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, Üye'ye ve/veya diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyelerine İçerik'i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, Ankara Gözetmen Kurulu’nun Üye'ye ve/veya diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'ne sağladığı veya ileride sağlayacağı diğer her türlü hizmettir.
 
''Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'': Üye haricinde, Ankara Gözetmen Kurulu ile Üyelik sözleşmelerini onaylama suretiyle Ankara Gözetmen Kurulu’nda üyeliğini başlatıp Üyelik sözleşmesi hüküm ve şartlarına uygun olarak üyeliği devam eden Ankara Gözetmen Kurulu üyesi diğer gerçek kişilerdir.
 
4. Sözleşme'nin konusu
Ankara Gözetmen Kurulu, Site'de Üye'ye Hizmet sağlayarak asgari ticari kazanç elde etmek istemekte olup sportif haberleri duyurmak, atamalar için talep toplamak, tüm duyuruları resmi sıfatla iletmekle, Üye de, işbu Sözleşme hüküm ve şartlarına bağlı olarak, Hizmet'ten faydalanmak istemektedir. Ankara Gözetmen Kurulu ve Üye, bu bağlamda karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek için bu Sözleşme'yi oluşturmuşlardır.

5. Sözleşme tarihi ve zamanı
Sözleşme çerçevesinde tanımlanan Üyelik ilişkisi Sanal Ortam'da oluştuğu için; Üye'nin Ankara Gözetmen Kurulu’na kayıt esnasında ''Ankara Gözetmen Kurulu üyelik sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum'' yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu ve/veya kutucukları işaretleyip bu Sözleşme'yi onaylaması ve söz konusu Üye'nin onayının da Ankara Gözetmen Kurulu tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler Üye'nin onay başvurusunun Ankara Gözetmen Kurulu kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi ve zamanı, Sözleşme'nin teşekkül ettiği tarih ve zamandır.
 
6. Üye'nin Hizmet'i kullanmaya başlaması
Üye Hizmet'i, Sözleşme tarihi ve zamanı itibariyle kullanmaya başlayabilir ve Üyeliğinin iptali ve/veya işbu Sözleşme'nin uygun şekilde sonlanması ve/veya sonlandırılmasına kadar -hangi tarih önce ise- Hizmet'i bu Sözleşme'de belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde kullanmaya devam edebilir.
 
7. Haklar'ın korunması
Site'de Hizmet'in sağlanmasını temin eden Yazılım ve Site'de bulunan Hakları Ankara Gözetmen Kurulu’na ait olan İçerik, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasa ve anlaşmalarıyla azami ölçüde korunmaktadır.
 
8. Teknolojinin etkisi
Verilen Hizmet'in özü icabı, gelişen teknolojinin de paralelinde, Hizmet kapsamında, bildirmeksizin, ve Ankara Gözetmen Kurulu’na herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, Ankara Gözetmen Kurulu tarafından sürekli veya süreksiz değişikler yapılabilecektir.
 
9. Site'ye erişim
Site'ye ana ulaşım kanalı internet olsa dahi, Ankara Gözetmen Kurulu’na herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, Üye diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla da ulaşabilir, Hizmet'ten faydalanabilir.
 
10. Sözleşme'deki değişiklikler, yürürlüğe girmesi ve Üye tarafından kabulü
Ankara Gözetmen Kurulu işbu Sözleşme'de kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ankara Gözetmen Kurulu tarafından yapılacak değişiklikleri kapsayan değiştirilmiş Sözleşme yeni haliyle, revizyon tarihi de belirtilerek, Site'ye konulacaktır. Bu şekilde yapılacak Sözleşme'nin yürürlük tarihi revizyon tarihi olacaktır. Bu tür değişiklikleri Üye'nin takip etme ve Hizmet'i kullanmadan once değişiklikleri kabul yükümlülüğü bulunmakta olup, Ankara Gözetmen Kurulu’nun Üye'ye herhangi bir bildirim zorunluluğu yoktur. Üye'nin Hizmet'i kullanmaya devam etmesi durumunda işbu madde kapsamında Ankara Gözetmen Kurulu’nun yaptığı değişiklikleri revizyon tarihi itibariyle eksiksiz kabul ettiği anlamına geleceğini Üye peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye'nin bu tür değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve zaman geçirmeksizin işbu Sözleşme'yi ''Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması'' maddesine uygun olarak sonlandırması ve Üyeliğini iptal ettirmesi gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
 
11. Tüzel kişiler
Tüzel kişiler Ankara Gözetmen Kurulu’na Üye olamazlar. Aksi takdirde, Ankara Gözetmen Kurulu’nun söz konusu geçersiz Üyeliği ve geçersiz olan Sözleşme'yi hemen önceden bildirmeksizin anında sonlandırma yetkisi vardır.
 
12. Geçersiz Üyelikler
İşbu Sözleşme'ye aykırı başlatılmış Üyelikler geçersizdir. Bu durumda, Ankara Gözetmen Kurulu’nun söz konusu geçersiz üyeliği bildirmeksizin anında sonlandırma yetkisi vardır. Sözleşme'ye aykırı olarak başlatılmış Üyelik durumunda dahi, işbu Sözleşme kapsamında Ankara Gözetmen Kurulu’nun tüm hakları en geniş kapsamıyla işbu Sözleşme'ye uygun olarak koruma altında olacaktır.
 
13. Site'ye Üye'nin ulaşımı ve Hizmet'ten faydalanması
Site'ye Üye'nin ulaşımı ve/veya Hizmet'ten faydalanması için kullanacağı internet bağlantısı, kısa mesaj (sms) gönderimi gibi Sanal Ortam platformlarından alacağı ilgili hizmetler Üye tarafından ilgili Sanal Ortam platformları operatörleri ve servis sağlayıcıları arasındaki ayrı sözleşmeler ile Üye tarafından ilgili hizmetle ilgili tüm sorumluluk Üye'de olmak şartıyla tedarik edilecektir. Söz konusu hizmetlere dair tüm ücretler tamamen Üye tarafından karşılanacaktır.
 
14. Site Dahilinde Davranış
Üye, Site dahilinde, genel kabül gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun davranmayı kabul eder. Site'de suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen şahsidir. Üye'nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu tutulamaz.
 
15. Ankara Gözetmen Kurulu’nun Site dahilinde uygunsuz davranışlara karşı tasarruf hakkı
Üye, Ankara Gözetmen Kurulu’nun , aşağıda özellikle belirtilen hususlar dahil ve fakat bunlarla kısıtlı kalmamak üzere, Site dahilinde, genel kabül gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan durumlarda, kullanacağı tasarrufların herhangi bir belirsizlik durumunda en kapsamlı ve caydırıcı şekilde uygulanacağının bilgisinde olduğunu peşinen kabul eder: Kanuna, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunmak, Tehdit etmek, sövme ve benzeri fiilleri işlemek, Kişi ve/veya kuruluşların gizli bilgilerini yayınlamak, Ticari, reklam ya da promosyon materyalleri iletmek, Kişilerin haberleşme özgürlüğünü kullanmasını engellemek, Uygunsuz, yalan ve/veya iftira içeren ileti ve bilgileri göndermek, Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını zedeleyici ileti göndermek.
 
16. Yaş sınırlaması
Ankara Gözetmen Kurulu şirket uygulama prensipleri, iş modeli ve/veya hukuki mevzuata uygun olarak, kişilerin Üye olmaları ve/veya mevcut Üyelerin Hizmet'lerden bir kısmı ve/veya tamamından faydalanmaları için zaman zaman, sürekli veya süreksiz olarak, bildirmeksizin, ve Ankara Gözetmen Kurulu’na herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, yaş sınırı getirebilir. Ankara Gözetmen Kurulu, söz konusu yaş sınırını değişik Hizmetler için kademelendirebilir. Söz konusu yaş sınırı veya yaş sınırları uygulamalarında, kişiler Üye olsalar dahi, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, yaş sınırına uyulmaması durumunda, Ankara Gözetmen Kurulu tarafından söz konusu Üyelik'leri en kısa sürede iptal edilecektir. Ankara Gözetmen Kurulu, işbu madde kapsamında, kişilerin ve/veya Üyelerin yaşını Ankara Gözetmen Kurulu’na bildirmelerini, ve/veya teyit etmelerini ve/veya T.C. numarasına bağlı kimlik kontrolü gibi metodlarla belgelendirmelerini ve doğrulamalarını talep edebilir. Bu durumda, Üyelik talep eden kişinin ve/veya Üye'nin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Üyelik başvurusu geçersiz kılınır. Üye olma durumunda ise, Ankara Gözetmen Kurulu’nun söz konusu Üyeliği ve işbu Sözleşme'yi sonlandırma hakkı doğar. Üye, Hizmet'in ve Sanal Ortamlar'ın özü icabı, şirket uygulama prensiplerinin, iş modelinin ve/veya hukuki mevzuatın sıklıkla ve radikal olarak değişebileceğinin bilincinde olduğunu peşinen kabul eder. Her halukarda kişinin Üye olabilmek için on sekiz (18) yaşın üzerinde olması gerekmektedir. On sekiz (18) yaşın altındakiler kesinlikle Üye olamazlar. Ankara Gözetmen Kurulu’nun , gerektiği durumlarda, reşid olmayan Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'nden kendi ebeveynlerinden onay belgesi getirmelerini talep edebilir. Bu durumda, Üyelik ve/veya belirli bir Hizmet'ten faydalanmayı talep eden kişinin ve/veya Üye'nin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Üyelik başvurusu geçersiz kılınır. Üye olma durumunda ise, Ankara Gözetmen Kurulu’nun söz konusu Hizmeti ve/veya Üyeliği ve işbu Sözleşme'yi sonlandırma hakkı doğar. On sekiz (18) yaşından küçük olanlar Ankara Gözetmen Kurulu tarafından düzenlenebilecek piyangolara, çekilişlere ve benzeri kampanya ve düzenlemelere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.
 
17. Üyeliğin şahsiliği ve devredilemez oluşu
Her bir Üyelik sadece tek bir şahsa (gerçek kişiye) ait olabilir. Aynı şekilde, tek bir şahıs birden fazla Üyelik tesis edemez. Her iki durumda Üye olsalar dahi, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, Ankara Gözetmen Kurulu tarafından Üyelik'ten çıkartılacaklardır. Üye tarafından, Üyelik sürekli ve/veya geçici olarak bir başkasına devredilemez, kullandırılamaz.
 
 
18. Şifre güvenliği
Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli değiştirilmesi tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye'nin, şifresinin unutulması, kaybedilmesi, çalınması, Üye harici bir kişi tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirdiği durumlarda, vakit geciktirmeksizin Ankara Gözetmen Kurulu’na haber vermesi gerekmektedir. Üye, Üyelik bilgileri ve şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Üye, ayrıca bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Ankara Gözetmen Kurulu’nun tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.
 
20. Ankara Gözetmen Kurulu’nun devir ve temlik hakkı
Ankara Gözetmen Kurulu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi inisiyatifinde Üye'ye haber vermeksizin devir ve temlik edebilir.
 
21. Üye'nin devir ve temlik kısıtlaması
 
Üye, hiçbir şekilde, Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.
 
22. Üyeliğin iptali ve Sözleşme'nin Ankara Gözetmen Kurulu tarafından sonlandırılması
Ankara Gözetmen Kurulu, işbu Sözleşme'yi, aşağıdaki durumlarda herhangi bir bildirime gerek olmadan Üye'ye herhangi bildirim zorunluluğu olmaksızın hemen geçerli olmak üzere sonlandırabilir: Gerekli gördüğü herhangi bir anda sebepsiz olarak, gerekçe göstermeksizin, ve/veya Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya Üye'nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda.
 
23. Üye tarafından Sözleşme'nin sonlandırılması ve Üyeliğin dondurulması
 
Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen tüm yükümlülüklerini zamanında eksiksiz olarak yerine getirmesi şartına bağlı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından, http://www.agk.web.tr/user adresinden ve/veya ''Üyeliğimi sonlandırmak istiyorum'' ibaresi veya benzeri bir ibare taşıyan ilgili sonlandırma butonuna basılması sonrasındaki adımların sırasıyla takip edilmesiyle hemen geçerli olmak üzere sonlandırılabilir. Bu Sözleşme sonlandırılması işlemi tamamlandığında, Üye'nin Üyeliği Ankara Gözetmen Kurulu tarafından dondurulur. Bu durumda, Ankara Gözetmen Kurulu sadece Üye'nin profilini sistemde görünmez hale getirir. Ancak, Hizmet'in özü icabı, Üye'nin sağladığı İçerik'in bir kısmı veya tamamı Ankara Gözetmen Kurulu'nda, diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'nin Hizmet'i aksamadan ve/veya bütünüyle almalarını temin etmek için sistemde görünür halde kalabilir. İşbu Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması, Üye'nin sağlamış olduğu İçerik'in sistemden çıkartılması, ve/veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, Ankara Gözetmen Kurulu’nun bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye dondurarak iptal ettiği üyeliğini, Ankara Gözetmen Kurulu’na mevcut e-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli Sözleşme'deki şartları kabul etmiş sayılır.
 
24. Sözleşme'nin Ankara Gözetmen Kurulu veya Üye tarafından sonlandırılması durumu
 
Ankara Gözetmen Kurulu’nun işbu Sözleşme kapsamındaki tüm hakları korunurken, Üye'nin Üyeliği iptal edilir. Bu durumda, Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder, herhangi doğabilecek hakkından da peşinen geri dönülemez olarak feragat etmiş sayılır. Üyeliği sonlanan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, yaptığı ödemelerin iadesini isteyemez. Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya Üyenin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, Ankara Gözetmen Kurulu’nun ''Zararın Üye tarafından tazmini'' maddesine uygun olarak, Üye'den zararını tazmin etme hakkı doğacaktır. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. Sözleşme'nin sonlandırılması ile Üyeliği iptal edilen Üye'nin kişisel bilgileri ve Üye tarafından Site'ye konulmak suretiyle işbu Sözleşme'de belirtilen şekilde Hakları Ankara Gözetmen Kurulu’na verilmiş olan İçerik, diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'nin Hizmet'i aksamadan ve/veya bütünüyle almalarını temin etmek için, yürürlükteki yasal zorunluluklara ve genel internet ve diğer Sanal Ortam tahammüllerine de bağlı olarak, ancak tamamen Ankara Gözetmen Kurulu inisiyatifinde, Ankara Gözetmen Kurulu’nun belirleyeceği zaman diliminde Ankara Gözetmen Kurulu veri tabanında saklanmaya ve/veya Ankara Gözetmen Kurulu tarafından işbu Sözleşme'de belirtilen şekilde Site'de süresiz olarak tamamen veya kısmen diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'ne sunulmaya, kullanılmaya ve faydalanılmaya devam edilebilir.
 
25. Sözleşme sonlandırılması durumunda bazı maddelerin süresiz geçerli olma durumu
Hizmet'in özü icabı, Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sonlanması veya sonlandırılması durumunda, özellikle Ankara Gözetmen Kurulu’nun İçerik ve Yazılım üzerindeki Hakları'da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ankara Gözetmen Kurulu’nun haklarının doğrudan veya dolaylı olarak koruyan maddelerinin geçerliliği süresiz olarak devam edecektir.
 
26. Yazılım
Yazılım'ın her türlü Haklar'ının sahibi Ankara Gözetmen Kurulu'dir. Ankara Gözetmen Kurulu haber vermeksizin Yazılım üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Yazılım'dan veya Yazılım'ın herhangi bir şekilde çalışmamasından veya randıman vermemesinden Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu tutulamaz. Ankara Gözetmen Kurulu, Hizmet ile ilgili herhangi bir garanti vermediği gibi, Yazılım'la da ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. Yazılım'ın bir kısmı veya hepsi, herhangi bir nedenle, Ankara Gözetmen Kurulu’nun önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz. Yazılım'ın, Ankara Gözetmen Kurulu’nun önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılması yasaktır. Üye, Site'de Yazılımı sadece işbu Sözleşme'deki şartlara bağlı olarak Hizmet alma amacı ile sınırlı ve süreli olarak kullanacağını kabul ve taahhüt eder.
 
27. Üye'nin Site'ye konulmak üzere Ankara Gözetmen Kurulu’na verdiği İçerik
Üye'nin Site'ye konulmak üzere Ankara Gözetmen Kurulu’na verdiği İçerik'in tüm Haklar'ına tek başına tartışmasız sahip olduğunu ve bu Haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. Ankara Gözetmen Kurulu’nun bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Üye'nin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir. Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir maddeyi, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, Site'ye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Üye Site'ye sağladığı İçerik'ten tek başına sorumludur. Üye, Site'ye konulmak suretiyle Ankara Gözetmen Kurulu’na verdiği İçerik'in, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma Haklar'ı ile her türlü faydalanma ve faydalandırma Haklar'ını, Ankara Gözetmen Kurulu tarafından Üye'ye sağlanan Hizmet karşılığında, Ankara Gözetmen Kurulu’na ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, İçerik kullanım ve kullandırma Hakları ile faydalanma ve faydalandırma Hakları'nın, geçerli kanunlara göre, Ankara Gözetmen Kurulu’na kısmen geçemediği veya kısmi olarak sınırlandırıldığı durumda, İçerik'in kısmi veya sınırlandırılmamış kısım üzerindeki kullanım ve kullandırma Haklar'ı ile faydalanma ve faydalandırma Hakları'nı, Ankara Gözetmen Kurulu’na verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında ve aksi belirtilmedikçe Sözleşme'de belirtilen kullanım ve kullandırma Hakları ile faydalanma ve faydalandırma Hakları, internet dahil ama bununla kısıtlı olmaksızın tüm Sanal Ortamlar ve diğer iletişim kanalları ile diğer on-line ve off-line (televizyon, radio, basın ve benzeri) mecralarda, dünya çapında kullanım, kullandırma, faydalanma ve faydalandırma Haklar'ını kapsar. Bu madde dahilinde Haklar, İçerik üzerinde olabilecek ile her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim Hakları'nı da kapsar. Söz konusu Haklar'ın kullanımı veya kullandırılmasında ve faydalanma ve faydalandırılmasında Ankara Gözetmen Kurulu Üye'nin herhangi bir iznini almayacaktır. Söz konusu Haklar (ilgili tüm fikri mülkiyet ve diğer haklarda dahil olmak üzere) Üye tarafından değiştirilemez, geri alınamaz, sınırsız, sürekli, kalıcı, devir edilebilir, İçerik'in Site'ye konulması ile, Site'ye konulduğu tarih itibariyle, tamamen ücreti ödenmiş şekilde (veya başka türlü değişle, Hizmet karşılığında bedelsiz olarak) Üye tarafından Ankara Gözetmen Kurulu’na verilmiş olarak kabul edilir. Üye, bu madde konusu Haklar'ın Ankara Gözetmen Kurulu tarafından, Ankara Gözetmen Kurulu’na ticari kazanç sağlayacak şekilde Ankara Gözetmen Kurulu tarafından kullanılacağını ve faydalınalacağını bilmekte ve bu hususu geri dönülemez olarak beyan ve kabul etmektedir. Bu madde ve Sözleşme konusu Ankara Gözetmen Kurulu’na verilen Haklar için Üye herhangi bir şekilde Ankara Gözetmen Kurulu'ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Ankara Gözetmen Kurulu işbu madde kapsamındaki İçerik'i değiştirebilir, eklemelerde bulunabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir, üzerinde oynayabilir, diğer İçerik'le birleştirebilir, ve diğer benzeri tasarruflarda Üye'ye bildirmeksizin ve Üye onayı olmaksızın bulunabilir. Ankara Gözetmen Kurulu, Üye'ler tarafından gönderilen içerik'in, İçerik olarak kabulünü ve Site'de İçerik olarak kısmi ve/veya tamamen saklanması, sunulması ve paylaşılması garantisini vermez. Ankara Gözetmen Kurulu’nun Üye'nin verdiği İçerik'i yaratıldığı halde (orijinal halde) saklama, ve sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ankara Gözetmen Kurulu işbu madde kapsamındaki İçerik'i başta diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri olmak üzere, genele sunabilir, isteği şekilde ücretli veya ücretsiz, şartları tamamen Ankara Gözetmen Kurulu’nun belirlediği şekilde, üçüncü şahıslara kullandırabilir ve faydalandırabilir. Ankara Gözetmen Kurulu, işbu madde konusu Haklar'ın hepsini veya bir kısmını devredebilir, alt lisanslama yoluyla dağıtabilir, paylaşabilir, pazarlayabilir, satabilir. Hizmet'in özü icabı, Üye'nin, işbu madde kapsamında sunduğu İçerik'i Site'den geri çekmesi durumunda veya işbu Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması ve/veya Üye'nin Üyeliğinin dondurulması durumlarında bile, söz konusu İçerik geri dönülemez olarak verildiği için, Ankara Gözetmen Kurulu’nun işbu madde kapsamındaki İçerik'le ilgili oluşmuş olan tüm Hakları aynen devam eder. Ankara Gözetmen Kurulu söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı ticari kazançtan Üye'ye herhangi bir ücret ödemez. Bu durumda da, Üye Ankara Gözetmen Kurulu'ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üyelerin Site'ye konulmak üzere Ankara Gözetmen Kurulu’na verdiği İçerik, Ankara Gözetmen Kurulu teknik altyapısına veya Ankara Gözetmen Kurulu’nun Üye'ye veya diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'ne verilen Hizmet'e zarar verecek veya Hizmet'i kesintiye uğratacak şekilde olmayacaktır. Aksi takdirde, Ankara Gözetmen Kurulu’nun tüm dolaylı ve dolaysız zararlarını Üye'den tazmin hakkı doğacaktır. Hizmet'in bir kısmının veya hepsinin Üye'ye ücretli sunulması ve/veya ücretli Üyelik yoluyla Üye'den ücret alınması durumları işbu Üye'nin Site'ye konulmak üzere Ankara Gözetmen Kurulu’na verdiği İçerik maddesi kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Açıkça, Üye'nin herhangi bir durumda, Ankara Gözetmen Kurulu’na ücret ödemesi, Ankara Gözetmen Kurulu’nun Üye'nin Site'ye konulmak üzere Ankara Gözetmen Kurulu’na verdiği İçerik kapsamındaki elde ettiği Haklar konusunda Ankara Gözetmen Kurulu’na herhangi bir kısıtlama ve/veya bedel getirmeyecektir. Üye, Site'ye Üye olması ile Hizmet'ten faydalanmaya başlamış olması nedeniyle, Üye'nin Site'ye konulmak üzere Ankara Gözetmen Kurulu’na verdiği İçerik ile ilgili herhangi olası bir cayma hakkının kalmadığını peşinen Kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
28. Üye'nin e-posta ve diğer kişisel bilgileri
Üye'ye ait özellikle kişisel fakat bununla kısıtlı kalmaksızın diğer tüm bilgilerin diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri ile paylaşılması ve/veya açılmasının sorumluluğu tamamen Üye'ye aittir. Üye, tamamen kendi inisiyatifinde, bilgileri kendi rızası ile diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri ile paylaşabilir. Üye'nin istemediği veya kontrolsüz bir şekilde bilgilerini paylaşması durumunda Ankara Gözetmen Kurulu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ankara Gözetmen Kurulu’na Üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Ankara Gözetmen Kurulu verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu değildir. Ankara Gözetmen Kurulu, Üye'nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, Üye'lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçerik'i ve Hizmet'i zenginleştirmek için dilediği şekilde kullanabilme hakkına sahiptir.
 
29. İçerik
Ankara Gözetmen Kurulu İçerik'im tüm kullanma ve kullandırma Haklar'ına sahiptir ve İçerik üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Ankara Gözetmen Kurulu, İçerik'i genel alanlarda kullanma ve faydalanma hakkını saklı tutar. Ancak, İçerik'ten Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu tutulamaz. Ankara Gözetmen Kurulu’nun İçerik'in kontrol etme, edit etme, yönetme, düzenleme, düzeltme, doğrulama hakkı olup bu konuda herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye'nin, kendisini rahatsız eden, ve bu Sözleşme'de belirtilmiş olan genel kabül gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bulduğu İçerik'i Ankara Gözetmen Kurulu’na Site üzerinden bildirme zorunluluğu vardır. Ankara Gözetmen Kurulu, İçerik'in kısmi ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir Hizmet (süre, miktar, kalite ve benzeri) garantisinde bulunmamaktadır. Ankara Gözetmen Kurulu, zaman zaman, İçerik'i tamamen veya kısmen silebilir. Site'de sağlanan Hizmet kapsamında, Ankara Gözetmen Kurulu, Üye'ye İçerik'in çok sınırlı ve süreli bir kullanım Hakkını vermektedir. Şöyle ki; Üye, Site'de giriş yaptığı (login ettiği) ve Site'de kaldığı sürece, İçerik'in sadece Ankara Gözetmen Kurulu’nun belirlediği kısım veya kısımlarını sadece görüntüleyebilir ve/veya dinleyebilir. İçerik'in bir kısmı veya hepsi, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, Ankara Gözetmen Kurulu’nun önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz. İçerik'in, herhangi bir amaçla, Ankara Gözetmen Kurulu’nun önceden açık yazılı izni olmaksızın Üye tarafından kullanılması veya kullandırılması yasaktır. Üye, İçerik'i kopyalayarak veya başka şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya diğer Sanal Ortamlar'da kullanma, yayınlama, satma ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.
 
30. Kişisel Bilgilerin, ve İçerik'in saklanması
Ankara Gözetmen Kurulu, kişisel bilgilerin ve İçerik'in, Site'de ve Ankara Gözetmen Kurulu sisteminde, en uzun süreli şekilde saklanması için elinden gelen azami gayreti teknolojik ve ekonomik kısıtlara bağlı olarak gösterecektir. Ancak, Ankara Gözetmen Kurulu, bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır ve herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
 
31. Hizmet Garantisi ve Hizmet Seviyesi
 
Ankara Gözetmen Kurulu, Hizmet'i ''olduğu gibi,'' ''tüm hatalarıyla ile birlikte'' ve ''kullanıma sunulduğu haliyle'' vermektedir. Ankara Gözetmen Kurulu, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü bir garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Ankara Gözetmen Kurulu herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye'ye sunulan Hizmet'in kapsamı, Ankara Gözetmen Kurulu tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan genişletilebilir veya daraltılabilir. Ankara Gözetmen Kurulu, bu Sözleşme'ye uygun olarak, Sözleşme'de yer alan maddelerde tümü ile de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve her an değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dahil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Üye'nin Hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve işbu Sözleşme'yi uygun şekilde sonlandırması gerekir. İşbu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Hizmet ve/veya Üyelikler için, limitsiz, veya benzer şekilde herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılma durumları, öncelikle Hizmet'in özü ve/veya mevcut teknolojik olanaklar ve/veya ekonomik ve/veya benzeri koşullar dahilinde makullük ölçüsüne bağlı olarak yorumlanacaktır. Ayrıca, limitsiz, veya benzer şekilde herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılan Hizmet ve/veya Üyelikler, tamamen Ankara Gözetmen Kurulu’nun seçimliğinde olmak üzere, istenildiği zaman, haber vermeksizin, tamamen veya kısmen limitli ve kısıtlı hale getirilebilir. Herhangi bir durumda, Ankara Gözetmen Kurulu’nun Hizmet'in tamamını veya bir kısmını limitsiz olarak sunmaya devam etme zorunluluğu olmayacaktır.
 
32. Sorumluluğun sınırlandırılması
Üye, Ankara Gözetmen Kurulu'ten, en çok en son 3 (üç) günlük Hizmet bedeline eşit tutarda olmak üzere yalnızca doğrudan zararları tazmin edebilir. Söz konusu zararın ispat yükümlülüğü Üye'dedir. Neticede oluşan zararlar, kar kaybı, özel, dolaylı arızi veya cezai zararlar da dahil diğer zararları Üye Ankara Gözetmen Kurulu'ten tazmin edemez.
 
33. Ankara Gözetmen Kurulu’nun bağımsızlığı
 
Ankara Gözetmen Kurulu, Üye'den ve diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyelerinden bağımsızdır. Site'de, Üye ve/veya diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri tarafından açığa vurulan düşüncelerden, gerçekleşen konuşmalardan ve diğer her türlü iletişimden sorumlu tutulamaz. Bu düşüncelerin Site'de bulunması veya iletişime imkan sağlanması internetin, diğer Sanal Ortamlar'ın ve Hizmet'in özü gereği olup, Ankara Gözetmen Kurulu’nun bu düşüncelere herhangi bir şekilde kısmen ve/veya tamamen katıldığı anlamında yorumlanamaz.
 
34. Güvenlik
Ankara Gözetmen Kurulu, Üye'nin Ankara Gözetmen Kurulu’na göndereceği e-posta, faks ve mektuplarda Üye'nin belirttiği Üye'ye ait şifre bilgisinin, anne kızlık soyadının, finansal bilgilerinin, kredi kartı bilgilerinin, buna benzer kişisel bilgilerinin ve Üye'nin Site'ye koyduğu İçerik'in başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Üye bu bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur. Ankara Gözetmen Kurulu veritabanına veya internet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, Üye'ye ait Üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu tutulamaz.
 
35. Gizlilik politikası
Ankara Gözetmen Kurulu internet camiasında genel kabul görmüş teammuller ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde gizlilik politikalarına bağlı kalacaktır. Üye, Ankara Gözetmen Kurulu’nun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üye'ye ait gizli, özel ve ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Ankara Gözetmen Kurulu'ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 
39. Site'deki markalar
Site'de basta ''AGK'' ve ''Ankara Gözetmen Kurulu'' markaları olmak üzere, Ankara Gözetmen Kurulu tarafından kullanılan tüm markalar Ankara Gözetmen Kurulu’na aittir. Ankara Gözetmen Kurulu tarafından açıkça yazılı bir izin olmaksızın Üye tarafından kullanılamaz. Site'de reklam veren tarafından kullanılan tüm markalar ilgili reklam verenlere aittir. İlgili reklam veren tarafından açıkça yazılı bir izin olmaksızın Üye tarafından kullanılamaz.
 
40. Site'de tanıtım ve reklam yapan diğer siteler
Ankara Gözetmen Kurulu değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir.
41. Üyenin diğer üyelerle ilişkisi
Ankara Gözetmen Kurulu, Üyeleri arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. Ankara Gözetmen Kurulu Hizmet kapsamında, herhangi bir garanti vermeksizin, Üye'ye istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda teknik ve teknolojik imkan ve aracı sunmuştur. Üye, bu şekilde istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukukun ve bu Sözleşme'nin ilgi alanına girmeyen konularda, internetin, diğer Sanal Ortamlar'ın ve Hizmet'in özü icabı, Ankara Gözetmen Kurulu’nun Üyeleri'ne karışma, sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Site'de, diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'ne ait haklara aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklardan doğan herhangi bir maddi veya manevi zarardan Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu değildir. İşbu madde kapsamında, Ankara Gözetmen Kurulu Üye aleyhine doğabilecek sonuçlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu tutulamaz.
 
42. Üye'nin Site'yi ticari amaç için kullanamaması
Üye, Site'yi herhangi bir ürünün ve/veya hizmetin satışına veya tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla kısıtlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Üye, Hizmet üzerinden diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'nden doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde de bulunamaz. Üye diğer Ankara Gözetmen Kurulu Üyeleri'nden ticari veya başka amaçlı olarak e-posta, telefon numarası dahil olmak üzere herhangi kişisel bilgi toplayamaz.
 
43. Varsayılan ayarlar
Hizmet'in özü icabı, Ankara Gözetmen Kurulu Site'de Üye'ler için belirleyeceği ''Profilim'' kısmındaki Üye profiline ait varsayılan ayarları, ''Gizliliğim'' kısmındaki Üye'ye ait gizlilik seçenekleri de dahil ve fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Site'deki tüm değişken ve/veya varsayılan ayarların hepsini ve/veya bir kısmını Üye'ye bildirmeksizin değiştirebilir.
 
44. Ankara Gözetmen Kurulu tarafından Üye bilgisi toplanması ve kullanılması
Ankara Gözetmen Kurulu, Üye hakkında doğrudan veya dolaylı olarak her türlü bilgiyi toparlayabilir. Ankara Gözetmen Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti kanunların Ankara Gözetmen Kurulu’na tanıdığı haklar kapsamında, Ankara Gözetmen Kurulu’na maksimum kar ve fayda sağlayacak şekilde pazarlama, satış faaliyetleri de dahil her türlü ticari faaliyette Ankara Gözetmen Kurulu’na azami kazanç sağlamak için Üye'nin yasal çerçevedeki haklarına zarar vermeyecek şekilde en geniş şekliyle kullanabilir.
 
45. Teknik problemlerde Ankara Gözetmen Kurulu’nun sorumlu tutulamaması
Internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye'lerin iletişiminde, Hizmet'in sağlanmasında, Yazılım'ın çalışmasında ve/veya İçerik'te oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu değildir.
 
46. Ankara Gözetmen Kurulu ve Üye arasındaki karşılıklı iletişim
Ankara Gözetmen Kurulu ve Üye arasındaki karşılıklı iletişim, Ankara Gözetmen Kurulu’nun seçimliğine bağlı olarak, aşağıdaki şekillerde yapılabilir:
 
e-posta ile, ve/veya
Site'de yer alan mesajlaşma sistemi ile.
Üye, Ankara Gözetmen Kurulu’na iletisim@agk.web.tr adresinden doğrudan veya Site içindeki ''Bize ulaşın'' butonunu tıklayarak Site içinden e-posta gönderebilir.
Üye'nin iletişim e-posta adresi ise, Üye'nin Site'de ''Profilim'' alt sayfasında güncel tuttuğu e-posta adresidir. Ankara Gözetmen Kurulu, Üye'ye, gerektiğinde, Ankara Gözetmen Kurulu’nun seçimliğine bağlı olarak, Üye'nin Site'de ''Profilim'' alt sayfasında güncel tuttuğu telefon numaraları (GSM dahil) ve/veya posta adresinden de ulaşabilir.
 
47. Ankara Gözetmen Kurulu'ten yapılan genel duyurular
Ankara Gözetmen Kurulu'ndan yapılan bildirim ve genel duyurular, Ankara Gözetmen Kurulu’nun seçimliğine bağlı olarak, aşağıdaki şekillerde yapılabilir:
Üye'nin Site'de ''Profilim'' alt sayfasında güncel tuttuğu e-posta adresine doğrudan e-posta göndererek, ve/veya
Üye'nin Ankara Gözetmen Kurulu'teki ''Mesajlarım'' alt sayfasında yer alan mesaj kutusuna mesaj bırakarak, ve/veya
Site'deki Üye'nin ulaşabileceği genel alanlara mesaj koyarak.
Bu şekilde yapılmış bildirim ve genel duyurular, Üye'ye, Üye Site'ye giriş yapmasa (login etmese) dahi, bildirim ve duyuru tarihinde Üye'ye yapılmış olarak değerlendirilecektir. Bu madde dahilinde seçimlik hakkı yalnızca Ankara Gözetmen Kurulu'tedir.
 
48. Kanuni tebligat adresleri
Ankara Gözetmen Kurulu, işbu Sözleşme'ye dair kanuni bildirimleri, Üye'nin Site'de ''Profilim'' alt sayfasında güncel tuttuğu posta adresine yapacaktır. Üye'nin Site'de kayıtlı posta adresinin olmamasından, yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan Ankara Gözetmen Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu durumda, Üye, Ankara Gözetmen Kurulu’nun Üye'nin Site'ye giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili Internet Servis Sağlayıcısı'na ulaşıp, Internet Servis Sağlayıcısı'ndan Üye'nin Ankara Gözetmen Kurulu’na bağlantı kurduğu geçerli posta adres bilgisini edinebilmesi için Ankara Gözetmen Kurulu’na gerekli izin ve onayı vermeyi peşinen beyan ve kabul etmiştir. Üye'nin, Ankara Gözetmen Kurulu’nun geçerli kanuni bildirim adresini, Site içindeki ''Bize ulaşın''a tıklayarak Ankara Gözetmen Kurulu'ten yazılı olarak Ankara Gözetmen Kurulu'ten talep etmesi gerekmektedir. Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe söz konusu posta adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.
 
49. Üçüncü şahıslara zarar
Üye, Ankara Gözetmen Kurulu tarafından sunulan Hizmet'in kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve Ankara Gözetmen Kurulu’nun tamamen sorumsuz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde Ankara Gözetmen Kurulu’nun sorumlu tutulamayacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.
 
50. Üye bilgilerinin doğruluğu
Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak Ankara Gözetmen Kurulu’na yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bilgilerin ve Ankara Gözetmen Kurulu’na işbu Sözleşme kapsamında verdiği İçerik'in doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Zaman zaman Ankara Gözetmen Kurulu, Üye ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulamasını Üye'den talep edebilir. Üyenin söz konusu talebi takip eden 3 (üç) günlük süre zarfında istenen bilgileri sağlaması gerekmektedir.
 
51. Site'ye saldırılar
Üye, Site'ye hiçbir şekilde ''hackleme'' ve virus gönderme türünden zarar verme amaçlı saldırılar yapamaz, Site'yi başka sitelere zarar verme amacıyla bu şekilde kullanamaz. Üye, herhangi bir şekilde kendisinin veya başka bir Üye'nin Site'yi kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz.
 
52. Zararın Üye tarafından tazmini
İşbu Sözleşme'ye aykırı hareketler sebebiyle, Ankara Gözetmen Kurulu’na (Ankara Gözetmen Kurulu’nun şubelerine, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer çalışanlarının ve Hizmet'in verilmesi ile ilgili gerçek kişi ve tüzel kuruluşlara) verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü zararı yaratan Üye veya Üyelere müteselsilen aittir. Zararın tazmini Ankara Gözetmen Kurulu’nun kendi adına da dava açmasına engel değildir.
 
53. Rekabet edememe
Üye Ankara Gözetmen Kurulu ile, Yazılım, İçerik, Hizmet ve/veya Site'yi oluşturan öğelerinin bir kısmını veya tamamını kopyalama, örnek alma, veya başkaca esinlenme şeklinde, işbu Sözleşme'de belirtilen Hizmet'in verilmesi kapsamında, doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 
54. Belirsizliklerin Ankara Gözetmen Kurulu lehine yorumlanması
Verilen Hizmet'in özü gereği, internet camiasında genel kabul görmüş teammüller ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesindeki belirsiz durumlar ve sınırlar her zaman Ankara Gözetmen Kurulu’nun lehine yorumlanacaktır. Üye, söz konusu durumu, peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
55. Ankara Gözetmen Kurulu’nun üçüncü şahıs ve şirketleri kullanması
Ankara Gözetmen Kurulu, tamamen kendi seçimliğine bağlı olarak, Hizmet'in verilmesinde ve/veya bu Sözleşme'de belirtilmiş olan diğer işlerin ve hizmetlerin verilmesi ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, Ankara Gözetmen Kurulu’na bağlı veya başka türlü ilgili, ve/veya tamamen bağımsız, lokal ve/veya uluslararası üçüncü şahıs ve şirketleri, alt sağlayıcı, alt yüklenici, ve/veya benzer şekillerde kullanabilir. İşbu Sözleşme'de yer alan Hizmet Garantisi ve Hizmet Seviyesi maddesi de dahil olmak fakat bununla kısıtlı olmamak üzere, tüm ilgili maddelerin, işbu madde konusu üçüncü şahıs ve şirketler için de geçerli olduğu Üye tarafından beyan ve kabul edilir.
 
56. Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ankara Gözetmen Kurulu, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ankara Gözetmen Kurulu için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ankara Gözetmen Kurulu'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Ankara Gözetmen Kurulu’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
57. Ankara Gözetmen Kurulu kayıtlarının geçerliliğininin Üye tarafından kabulü
Üye, Ankara Gözetmen Kurulu kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, Ankara Gözetmen Kurulu ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta sadece ve öncelikli olarak Ankara Gözetmen Kurulu’nun her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
 
58. Cayma Hakkı
Bu Sözleşme cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.
 
59. Ses kayıtları
Üye, T.C.K. 135 gereği, ses ve diğer kişisel veri kayıtlarının Ankara Gözetmen Kurulu tarafından saklandığını bildiğini ve ses ve diğer kişisel veri kayıtlarınının saklanmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul etmektedir.
 
60. Geçerli hukuk ve mahkeme
Taraflar Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul Sultanahmet Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.
 
61. Geçersiz hüküm durumu
İşbu Anlaşma'nın herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya uygun olmaması veya uygulanmaması, Anlaşma'nın geriye kalan kısmının geçerliliğini ve yürürlülüğünü etkilemez.
 
62. Sözleşme'nin üstünlüğü
Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya Üye ile Ankara Gözetmen Kurulu arasında yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumlar kapsamında, işbu Sözleşme maddeleri ile cakışma olduğunda, bu Sözleşme'nin üstünlüğü vardır.
 
63. Madde sayısı
İşbu Sözleşme altmış üç (63) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.
 
CAPTCHA
Lütfen aşağıdaki kutuya resimde gördüğünüz kodu girin.
Image CAPTCHA
Görseldeki karakterleri giriniz.
Facebook Twitter Instagram